Virker strækøvelser?

Virker strækøvelser?

Du har sikkert hørt det før.. strækøvelser virker ikke og er spild af tid. Du hører måske også til en af dem der har taget budskabet til dig og har droppet strækøvelserne...

Men er det nu også så god en ide? Læs videre herunder og få én gang for alle klar besked om hvorvidt strækøvelser virker eller ej.


Lad det være sagt med det samme: Ja, strækøvelser virker! Men hvorfor er der så så mange der siger og mener det modsatte? For at svare på det spørgsmål, er det nødvendigt først at kigge på hvor rygterne stammer fra. Der har gennem tiderne været udført mange forsøg, hvor man har forsøgt at undersøge effekten af strækøvelser.

Fælles for mange af dem er, at de har undersøgt om strækøvelser i forbindelse med opvarmning har haft en skadesnedsættende effekt på et enkelt forestående træningspas. Typisk har man i forsøgene inddelt en gruppe aktive i to grupper. Den ene har man sat til at lave almindelig opvarmning (kontrolgruppe) mens den anden gruppe, samtidig med opvarmningen, også har lavet strækøvelser. Efterfølgernde har man så kigget på antallet af opståede skader i de to grupper.


Resultaterne af forsøgene er ikke entydige, men flere peger på, at strækøvelser ikke, eller kun i ringe grad, har en skadesnedsættende effekt på det enkelte træningspas. Kan man så ud fra det, som nogen såkaldte eksperter har gjort, konkludere at stræøvelser ikke virker? Nej!

Man er som sagt i tvivl om effekten af strækøvelser på det enkelte træningspas, men ser man på træningen over en længere periode, er der ingen tvivl om, at strækøvelser er med til at nedsætte  risikoen for skader - mere.