Zoneterapi

Zoneterapi

Hvad er zoneterapi ?

Zoneterapi er en manuel terapiform der overvejende udføres på fødderne, og som virker fremmende på  kroppens egne selvhelbredende kræfter.


Den menneskelige organisme er overordnet set sammensat af en lang række organsystemer, bl.a. fordøjelsessystem, bevægeapparatet, kredsløbssystemet, åndedrætssystemet etc., der enten alene eller i samarbejde med andre organsystemer varetager samtlige af kroppens funktioner. Det er vores nervesystem der, i samarbejde med det endokrine system, koordinerer alle kroppens funktioner.



Nervesystemet ”udmunder” på vores hænder og fødder i såkaldte reflekszoner. Hver en del af kroppen er repræsenteret på fødderne via disse reflekszoner, og fødderne udgør således et reflektorisk spejl af kroppen.

Hvis der er ømhed i en reflekszone, hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt


Ved at behandle de ømme reflekszoner med forskellige trykkombinationer, er det muligt for zoneterapeuten at påvirke organerne og derigennem bedre kroppens tilstand, således at kroppens balance kan genoprettes.


Ud fra ømhedsgraden i de enkelte reflekszoner, hudens tilstand, klientens aktuelle tilstand mm. danner terapeuten sig et billede af ubalancens karakter. Herefter tilrettelægges behandlingen så den passer præcis til den enkelte klient - mere.