Massagens effekter

Positive effekter ved manuel teknik 

Øget vævsgennemstrømning

Der ses en påvirkning af lymfe- og venesystemet, hvilket vil understøtte væskestrømningen i dette system og forbedre det venøse tilbageløb. Det vil resultere i, at væske fra de dybereliggende væv nemmere kan fjernes, ligesom det vil befordre (øge) tilstrømningen af nyt iltet og næringsrigt blod til vævene.


Øget vævsgennemtrængelighed

På grund af den lokalt opståede trykforøgelse der sker i vævene i forbindelse med udførelsen af manuelle teknikker, vil dette påvirke vævet gunstigt, således at udveksling af vævsvæsker mellem de forskellige væv vil øges (øget vævspermeabilitet).

Hermed vil fjernelsen af affaldsstoffer, som eksempelvis mælkesyre der ophobes i vævene under og umiddelbart efter hårdt muskelarbejde forbedres, ligesom ilt- og næringsrige vævsvæsker nemmere vil kunne blive optaget i vævene.


Øget vævselasticitet

Ensidigt muskelarbejde med mange gentagelser og langvarigt statisk arbejde er med til at gøre vævet hårdt og uelastisk.

Det ellers elastiske væv vil på sigt blive erstattet af fibrøst og uelastisk væv der bl.a. besværliggør muskelarbejdet og udvekslingen af vævsvæsker mellem vævene. Med manuelle teknikker er det muligt at opretholde eller genoprette elasticiteten i vævene - mere.