Massagens effekter II

Positive effekter ved manuel tekink

Udspænding

Ved udførelse af udspændingsøvelser, hvor muskeltilhæftningerne fjernes fra hinanden, vil muskelfibrene strækkes (udspændes), ligesom muskelbundter og fascier (bindevævshinder der omgiver musklerne) vil blive påvirket i strækretningen.

Med massage er det muligt at strække musklefibrene i alle retninger og ikke kun parallelt med muskletilhæftningerne som ved den traditionelle udstrækning. Dermed vil den intramuskulære cirkulation øges, ligesom mulige ”sammenklistninger” mellem muskelbundter (adhærencer) kan undgås.

Desuden vil massage mere effektivt kunne udspænde fascier, hvilket ligeledes vil kunne løsne muskelspændinger. Dette er specielt vigtigt ved de såkaldte kompartmentsyndromer.


Afslapning

Den øgede afslapning der opleves med massage, er et resultat af mange mekaniske effekter som bl.a. øget blodcirkulation, øget vævselasticitet og udspænding.

Desuden skyldes afslapningen faktorer der på påvirkes via reflektorisk vej:

Ved massage påvirkes sanseceller der er placeret alle mulige steder i kroppen, og som bl.a. opfatter berøring, tryk, spænding, varme etc.

Disse sanseceller vil via såkaldte refleksbaner sende besked til centralnervesystemet, som så vil skabe afslapning via nerveimpulser der sendes ud til musklerne - tilbage.