Forståelsesmodel

Forståelsesmodel


For at beskrive zoneterapien benyttes en forståelsesmodel for metoden ud fra princippet om formlighed (Marquardt, 2001). Formlighed betyder at anatomiske strukturer i den menneskelige organisme der ligner hinanden også har en funktionel sammenhæng.


Dette princip benyttes desuden også inden for andre terapiformer, bl.a. øreakupunktur som bygger på ligheden mellem formen af menneskefosteret og det ydre øre.


Inden for zoneterapien arbejdes der med formligheden mellem fodens facon, og det siddende menneske.

Betragtes ovenstående illustration anes der tydeligt en sammenhæng mellem fodens omrids, og en siddende person - mere.