Massagens effekter

Velkommen til Zonepunktets hjemmeside.

Massagens effekter

Øget vævsgennemstrømning

Massage på langs ad strømmen i lymfe- venesystemet vil understøtte væskestrømningen i dette system og forbedre det venøse tilbageløb. Det vil resultere i, at væske fra de dybereliggende væv nemmere kan fjernes, ligesom det vil befordre (øge) tilstrømningen af nyt iltet og næringsrigt blod til vævene.


Øget vævsgennemtrængelighed

Dybtgående massage vil, på grund af den lokalt opståede trykforøgelse, påvirke vævet gunstigt, således at udveksling af vævsvæsker mellem de forskellige væv vil øges (øget vævspermeabilitet).

Hermed vil fjernelsen af affaldsstoffer, som eksempelvis mælkesyre der ophobes i vævene under og umiddelbart efter hårdt muskelarbejde forbedres, ligesom ilt- og næringsrige vævsvæsker nemmere vil kunne blive optaget.


Øget vævselasticitet

Ensidigt muskelarbejde med mange gentagelser og langvarigt statisk arbejde er med til at gøre vævet hårdt og uelastisk.

Det ellers elastiske væv vil på sigt blive erstattet af fibrøst og uelastisk væv der bl.a. besværliggør muskelarbejdet og udvekslingen af vævsvæsker mellem vævene. Med massage er det muligt at opretholde eller genoprette elasticiteten i vævene - mere.

 
     Zonepunktet - Tlf 60148354 - CVR 30400941 - mail: mj@zone-punktet.dk